nordisk råds litteraturpris

«Nå er det på tide å løfte sakprosaen inn i det gode selskap.»
Stefánsson brukar romanen til å krysse heimstaddikting med oppvekstskildring og eksistensielt drama.
Ikke en eneste gang overrasker denne romanen sin leser, hverken språklig eller i fortellingen som sådan.