nord-norge

Vi har kjempet med nebb og klør for å unngå olje- og gassutvinning i våre kystnære farvann.