NOKUT

«Å skape debatt kan være prisverdig, men debatt som bygger på misforståelser er støy.»
«Studiebarometeret er et redskap for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.»