NIPT

«Det er lett å ønske seg et samfunn med plass til alle, svært mange erfarer dessverre at det er en umulighet.»
«I Morgenbladet anklager John Ludvig Larsen oss for nostalgi. Mon det.»
«Hofmann og Slagstad har dårlige argumenter mot NIPT som rutineundersøkelse.»