Nina Witoszek

Europa er ikke bare Kant og Averroes, men også Putin, 22. juli, Srebrenica, Brexit, Ukraina-krig og økende aversjon mot selvkritikk.
«Problemet er uansett ikke Latours prosa, men Witoszeks lite velvillige lesning av den.»