Niels Christian Geelmuyden

«Teksten til Nilsen utvilsomt kunne skade mitt omdømme og min mulighet til å arrangere nye skrivekurs.»