Nicolai Tangen

«Hele Norge har fått syn for sagn om hvordan kapital kan kjøpe innflytelse.»