Niall Ferguson

«Pål Norheim var forutseende om hva som kjennetegner det nye høyre.»