NFFO

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»
«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»
Men det er klart at det er en forsker her som føler seg utnyttet og tråkket på. Det må man ta på alvor.