New Public Management

«Det er provoserende at en tidligere statsråd som uttaler seg om dette er så dårlig informert.»