Nederland

«Når så mange, igjen og igjen, ber om å bli hørt, hva kaller man det, egentlig?»
«De rødmalte leppene tjener samme formål som mascaraen.»
«Artikkelen er lite egnet som informasjon om Norgerhaven fengsel.»