Nav-skandalen

«Problemet er større enn som så, og heller ikke særnorsk.»