Nav

«Problemet er større enn som så, og heller ikke særnorsk.»
Rekorden i antall uføre er et problem
«Å ha en kø utenfor Nav-kontoret er da ikke noe mål i seg selv.»
«Det trenger ikke å være en motsetning mellom systemtenkning, humanisme og pakkeforløp.»