nasjonalisme

«Formuleringen kunne vært enda mer presis, som det meste som blir knapt uttrykt.»
«Jeg kan forsikre Østerud både om at jeg har lest hele boken.»
«Jeg aksepterer alle former for uenighet, men ikke dette.»