Nasjonalgalleriet

«Vi lever i en meget trist tid for det romantiske menneske.»
«Jeg håper de kaster seg over dette med stor iver.»
«De blander sammen planene om nytt nasjonalmuseum med beslutningen om å avstå Nasjonalgalleriet.»
«Kampen om Nasjonal­galleriet burde erstattes av et samarbeid.»
«Fortiden er aldri et argument for å fryse tiden.»
«Nasjonalgalleriet bør fortsatt være en del av Nasjonalmuseet.»