nasjonale prøver

«Det er en kartleggingsfaglig skandale at Carlstens leseprøve har fått råde grunnen.»
«Prøvene hjelper lærere, rektorer og myndigheter til å skape en best mulig skole for elevene.»
«Læreren sitter dessverre ved sin Spinning Jenny: Nasjonale prøver og Pisa.»
«Stemmer det ikke også for ministere, at «individet er svakt, men arten er sterk»?»