nasjonalbiblioteket

«Profesjonsutdanningen av bibliotekarer har aldri vært, og skal heller ikke være en rent litteraturfaglig utdanning.»
«Ørjan Persen ser bort fra forskjellene på den danske og norske bibliotekpolitikken.»
«Det har aldri vært, og er fortsatt ikke, et mål for bibliotekene å låne ut flest mulig av de bøkene som selger mest.»
«Det dreier seg ikke om den aller mest obskure forfatteren, for å si det mildt.»
«Vi er mange som er ledet inn i bøkenes verden av kyndige bibliotekarer.»