Annonse

nasjonalbiblioteket

nasjonalbiblioteket

«Det benyttes fagkonsulenter til de ulike allmennutgivelsene, tilsvarende som i norske forlag.»
«Tidlig i teksten utroper han dessuten meg som redaktør. Dette kan avkreftes.»
I virkeligheten lå hun på en taburett og fektet med armene. Men på skjermen så vi bare henne.
Notata burde ha vore øydelagd på eit tidleg tidspunkt.
«Eg tykkjer at det ålmenne ordskiftet er for opptekne av ti på topp-listene når ein samanliknar bibliotek og bokhandel.»
«Profesjonsutdanningen av bibliotekarer har aldri vært, og skal heller ikke være en rent litteraturfaglig utdanning.»
«Ørjan Persen ser bort fra forskjellene på den danske og norske bibliotekpolitikken.»
«Det har aldri vært, og er fortsatt ikke, et mål for bibliotekene å låne ut flest mulig av de bøkene som selger mest.»