nasjonalbiblioteket

«Det benyttes fagkonsulenter til de ulike allmennutgivelsene, tilsvarende som i norske forlag.»
«Tidlig i teksten utroper han dessuten meg som redaktør. Dette kan avkreftes.»
I virkeligheten lå hun på en taburett og fektet med armene. Men på skjermen så vi bare henne.
Notata burde ha vore øydelagd på eit tidleg tidspunkt.