narkotikapolitikk

«Pilene for bruk pekte veldig oppover i 1990-årene og frem til årtusenskiftet, så flatet de ut eller gikk litt ned.»
«Regjeringen bør nedsette et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse.»
«Man oppnår ikke ønsket resultat gjennom nytale og autoritære alternativer som ikke fungerer.»
«Hverken avkriminalisering av bruk eller reduksjon av straffenivåer for narkotikatrafikk, vil hjelpe på situasjonen.»