narkotikadebatt

«Regjeringen bør nedsette et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse.»
«Hverken avkriminalisering av bruk eller reduksjon av straffenivåer for narkotikatrafikk, vil hjelpe på situasjonen.»