Annonse

narkotika

«Regjeringen bør nedsette et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse.»
«Man oppnår ikke ønsket resultat gjennom nytale og autoritære alternativer som ikke fungerer.»
«En debatt om ruspolitikk bør baseres på forskning og fakta, ikke ønsketenkning»
«Hverken avkriminalisering av bruk eller reduksjon av straffenivåer for narkotikatrafikk, vil hjelpe på situasjonen.»