narkotika

Trump gjentar gjerne at narkotikaselgere er «ansvarlige for tusenvis av dødsfall»
«Pilene for bruk pekte veldig oppover i 1990-årene og frem til årtusenskiftet, så flatet de ut eller gikk litt ned.»