narkopolitikk

«En debatt om ruspolitikk bør baseres på forskning og fakta, ikke ønsketenkning»
«Man oppnår ikke ønsket resultat gjennom nytale og autoritære alternativer som ikke fungerer.»