morgenbladet

«At lederen skulle fortrenge annen kvalitetsjournalistikk, er rent koketteri.»