moralfilosofi

«Vi er bekymret for at det skapes et inntrykk av at filosofisk argumentasjon kan gi klare og entydige konklusjoner.»
«Vi må fortsette å føde funksjonshemmede barn. Både for barnas skyld og for vår skyld.»