moral

«Så siter meg gjerne igjen, men gjør det riktig neste gang.»
«Din unnskyldning er nok det tynneste og mest gjennomskuelige jeg har sett.»