Montessori

«Den islamske Gülenbevegelsen og kristenfundamentalistene har mye til felles.»
«Drammen Montesorriskole fortjener ikke denne drittpakken.»
«Våre skoler vil aldri ha noen tilknytning til politiske interesser i et annet land.»
«Vi er her for å så fredsfrø, og når den tid kommer, kan etterkommere høste det.»