mina Gerhardsen

«En debatt om ruspolitikk bør baseres på forskning og fakta, ikke ønsketenkning»