Annonse

miljø

«Klimaflyktninger er en direkte følge av vestlige staters klimautslipp.»
«Vi får dermed ingen moderne happy ending som kan måle seg med Marx’ oppbyggelige scenario.»
«Forteljinga handlar om at vi har behov for å høyre til eit fellesskap og bidra med noko meiningsfullt.»
«Poenget er ikke å gi folk dårlig samvittighet, men gjennom lettfattelig informasjon skape en klimabevissthet.»