Annonse

Annonse

miljø

Amerikanske klimajurister inspirerte Pål W. Lorentzen til å få miljøparagrafen prøvd for retten.

11 januar 2018

– For vår sak er Trump bra. Mange tror at Obama var en klimapresident. Det var han ikke. Obama var forvirrende. Trump er overhodet ikke forvirrende, sier jussprofessor og klimaaktivist.

10 januar 2018

Hazel van Ummersen fylte nylig tretten. Snart møter hun president Donald Trump i retten.

10 januar 2018

De svakhetene dommen har, viser fremover til neste skrittet i utviklingen av retten til miljø. Det er først når retten er anerkjent at vi kan få en reell diskusjon om hva retten innebærer, skriver Hans Petter Graver.

05 januar 2018

Rettssalen er også en scene. Det er ikke staten, først og fremst, men opinionen som skal overbevises. 

24 november 2017
17 november 2017

I USAs fravær blir Kinas engasjement satt på prøve i klimaforhandlingene. Kineserne vil vise vei, men samtidig være et u-land.

17 november 2017

Hvert år tas stadig nye kjemikalier i bruk, også i Norge. Forskning viser at miljøgifter kan påvirke hjerneutviklingen hos barn.

10 november 2017

– Jeg har svømt med en spekkhugger før, sier Nina Jensen, som slutter i Verdens naturfond (WWF) for å bli sjef for Kjell Inge Røkkes yacht av et forskningsfartøy.

03 november 2017
ons 06.12.2017
08:30Forskningsparken

Samskaping for det grønne skiftet i Oslo

Konferansen arrangeres av CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn og Oslo kommune.

Oslo har satt seg høye klimamål og skal bli en nullutslippsby i 2030. Oslo ble nylig kåret til Europas Grønne hovedstad for 2019. Oslopolitikerne mener klimamålene kan nåes. Men de viktigste tiltakene for et grønt skifte stiller store krav til helhetlig og samordnet klimaledelse, innovasjon og endring i mobilitet, smarte energiløsninger, og byutvikling mot mer miljøvennlige løsninger.

CIENS og Oslo kommune inviterer til faglig debatt om hvordan samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringslivet, innbyggerne, og kunnskapsinstitusjoner kan fremme det grønne skiftet. Klimavennlige valg må være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige og bidra til en livskraftig og attraktiv by i tråd med de nye globale bærekraftsmålene og Parisavtalen.

Vi har valgt ut noen sentrale tema for å rette søkelyset mot hvordan samskaping (co-creation) kan bidra til privat og offentlig innovasjon og verdiskaping.

Vi spør:

- Hva er hovedutfordringene for å oppnå et grønt skifte på aktuelle politikkfelt?

- Hvordan kan samskaping fremme innovasjon og omstilling?

- Hva hindrer samskaping? Hva er konfliktlinjene, og hvilke interesser står på spill?

Hva skal til for å bygge nye arenaer for samskaping mellom forskning, næringsliv, det offentlige, og innbyggerne i Oslo?

PROGRAM OG PÅMELDING

tor 07.12.2017
14:30Litteraturhuset i Oslo

Carrot and stick – The state and civil society in today's Russia

Vi retter søkelyset mot stat- og sivilsamfunnsrelasjoner i dagens Russland.

I forbindelse med lansering av boka «Governance in Russian Regions: A Policy Comparison» (Palgrave, 2018) retter vi i dette seminaret søkelyset mot stat- og sivilsamfunnsrelasjoner i dagens Russland. Vi viser hvordan lojale sivilsamfunns-organisasjoner inngår i samspill med myndighetene i politikkutforming innenfor ulike politikkfelt.

Det blir innlegg fra bokas forfattere, samt tid til spørsmål og kommentarer fra salen.

Arrangementet varer fra kl. 14:30 - 16:00, og er åpent for alle.

Politiske miljøtiltak fungerer, men gevinsten blir skjevt fordelt mellom fattig og rik.

27 oktober 2017

Økonomene må ta mindre plass i miljøpolitikken, skriver Maria Berg Reinertsen.

20 oktober 2017

En konsis oppsummering av nesten alt du trenger å vite om energiskiftet.

06 oktober 2017

En gladmelding fra klimaforskere har vakt oppstandelse i alle leire. Ragnhild Bieltvedt Skeie ved Cicero er blant forfatterne av forskningsartikkelen som treffer så uvant i den klimapolitiske debatten.

29 september 2017
22 september 2017

 I Miljøpartiet De Grønnes partiprogram er kapitlet om kultur nokså kort. Det er fordi kulturpolitikken gjennomsyrer alt, og er bærebjelken i et nytt, grønt tak, sier førstekandidat i Buskerud, Ståle Sørensen.

01 september 2017

Partiene har to typer motstandere. De som skal bekjempes, og de man er nesten enig med, skriver Aslak Bonde.

11 august 2017