militæret

«For FFI går det på omdømmet løs, og det er i seg selv alvorlig.»