migrasjon

«Uten demografisk forskning i SSB har ikke Norge lenger noe eget forskningssenter for befolkningsspørsmål.»