Annonse

migrasjon

migrasjon

«En stat bestemmer selv om den vil ha migranter», skriver Janne Haaland Matlary.
«Mennesker flytter ikke bare fordi nasjonalstaten trenger arbeidskraft.»
«Uten demografisk forskning i SSB har ikke Norge lenger noe eget forskningssenter for befolkningsspørsmål.»