Middelalderen

At folk vendte seg til de hellige døde for hjelp, er ikke så merkelig.