#MeTooAkademia

«Etikeren sier at man ikke skal stå opp mot urett og beskytte den svake mot maktmisbruk»
Etter skuespillerne var det juristene, og så var det oss.
«Vi er ikke alle like skråsikre på at våre erfaringer er eneste norm.»
«Problemet er at det med svaret fra etikeren blir svært enkelt å la saken ligge.»