Annonse

Annonse

#metoo

#metoo

Seksuell trakassering er en torn i siden på akademia og skal ikke tolereres.
En tilbakeholdenhet av den art Etikeren her tar til orde for har ofte motsatt effekt
«Etikeren sier at man ikke skal stå opp mot urett og beskytte den svake mot maktmisbruk»
«Man krever et oppgjør med dårlig folkeskikk, men det dreier seg foreløpig mest om en kartlegging.»