Merethe Lindstrøm

«Vi mener forskjellige ting med de samme beskrivende ordene.»
«Man leser de anerkjennende ordene med følelsen av at det hefter et 'men' ved dem.»