Annonse

menneskeverd

menneskeverd

«Et menneske med dårlig langtidsminne er ikke mindre verdt enn mennesker med bedre hukommelse.»
«Skal ikke menneskeverdet begrunnes i noe mer grunnleggende enn grad av bevissthet?»
Menneskeverdbegrepet uttrykker noe flott, men fremstår samtidig svært dobbeltmoralsk.