menneskeverd

«En antroposentrisk etikk sier at vi har moralske plikter bare overfor mennesker.»
Å hevde at dyr ikke er «personer» blir absurd.
«Sympatifølelse er noe annet enn moralsk forpliktelse.»
«Et menneske med dårlig langtidsminne er ikke mindre verdt enn mennesker med bedre hukommelse.»
«Skal ikke menneskeverdet begrunnes i noe mer grunnleggende enn grad av bevissthet?»
Menneskeverdbegrepet uttrykker noe flott, men fremstår samtidig svært dobbeltmoralsk.