menneske

«Skal ikke menneskeverdet begrunnes i noe mer grunnleggende enn grad av bevissthet?»