medisinsk antropologi

«Førdes funn angår sentrale premisser for en moralfilosofisk vurdering av internasjonal surrogati.»