medisin

«Større studier er i gang og vil muligens føre til godkjennelse av MDMA i 2021.»