mediekritikk

«Det er jo en grunn til at nettaviser som Resett, Document og Rights.no kalles alternative medier.»
Veksten i det som ennå kalles «alternative medier» er noe skummelt og uforståelig, noe som må stagges.