media

Det er ikke usannsynlig at journalistene påvirkes av sitt politiske ståsted i sine kildevalg.
«Jeg utfordrer Ørjasæter og andre til å påvise at jeg ikke fyller rimelige objektivitets- og saklighetsnormer.»
Her vil man neppe ha særlig sans for Den store norske piggdekkdebatten.