ME

Vi vet at forskningsmiljøer kan bli servile tjenere av dem som sitter med penger, makt og innflytelse.
Påført forverring er imidlertid bare en del av skaden disse studiene har gjort.
«Det er galt å avfeie forskning på grunn av sine meninger, men det er verre når forskere lar sitt syn påvirke konklusjonene.»
«Å skylde på pasienten, eventuelt moren, er en gammel, men overhodet ikke god tradisjon.»