Annonse

matte

«Det er hyggelig å bli referert til i Morgenbladets leder, og det hadde vært enda hyggeligere å bli referert korrekt.»
«Hvor mye matematikk må til for at en borger kan bli en fullverdig samfunnsdeltager?»
«Grunnleggende forståelse for matematiske prinsipper og begrep bør aldri være forbeholdt en kunnskapselite.»