matproduksjon

«Det er avgift på soya til dyrefôr.»
«Enkle» tiltak rettet mot kraftforbruk kan gi tilsvarende gode ringvirkninger. Vi bør starte med å legge avgift på import av soya til dyrefor.