matkultur

«Ideene om «den noble ville» og «det opprinnelig velstående samfunn» holder ikke vann.»
En matpakke er hva man gjør det til.