Mathias Danbolt

«Selv 100.000 redningsvester kan ikke få Europas kullseilte asyl- og flyktningspolitikk til å flyte. Dette står klart i møte med frilansfotograf Rasmus Degnbols bilder fra Lesbos,…»