marxisme

«Engelstad forstår ikke noe av Rosa Luxemburg tenkning.»
«Vi får dermed ingen moderne happy ending som kan måle seg med Marx’ oppbyggelige scenario.»
«Det er vokst frem en politisk elite som har immunisert seg fra kritikk.»
«Her finn han berre banale mistydingar og utflukter.»