marx

«Å argumentere for hvilke fremtider som er ønskelige, er ikke klimapanelets oppgave.
«Det finnes knapt noen mer ødeleggende illusjon enn den at Marx’ hovedverk har vært blant historiens mest innflytelsesrike bøker.»
«Her finn han berre banale mistydingar og utflukter.»
Kritikken handler om Moenes selektive Marx-hyllest og overdrevne festtale, som i sum er egnet til å tegne et villedende glansbilde av Marx’ tenkning.
«Hernes’ neglisjering hindrar han i å ta tak i gamaldagse, barbariske økonomiske trekk ved vår samtids økonomi.»